SPOLOČNÝ  OBECNÝ  ÚRAD  BENIAKOVCE  
so  sídlom  v  Košiciach,  Kmeťova  20


   Iné informácie: Rozpočet na rok 2014    
                                     Rozpočet na roky 2015 - 2017         
                                     Úprava rozpočtu na rok 2015                
                                     Rozpočet na roky 2016 - 2018              
                                     Rozpočet na roky 2018 - 2020                   
                                     Rozpočet na roky 2019 - 2021  
                                     Rozpočet na roky 2020 - 2022                  
                                     Rozpočet na roky 2021 - 2023                
                                     Rozpočet na roky 2022 - 2024            
   
 
                             Informácie o začatých správnych konaniach:                 
   
   
   Obec Malá Lodina - /2019  
   Obec Malá Lodina - /2019  
   Obec Rozhanovce - 124/2014  
   Družstevná pri Hornáde - 279/2014  
   Hodkovce - 227/2014  
   Nováčany - 356/2014  

   Hodkovce - 29/2015  
   Družstevná pri Hornáde - 118/2015  
   Beniakovce - 39/2015  
   Vajkovce - 148/2015  
   Veľká Ida - 334/2015  
  
Košická Polianka - 843/2015  
   Veľká Ida - 951/2015  
   Malá Lodina - 220/2015  
   Veľká Ida - 1022/2015  
   Družstevná pri Hornáde - 1193/2015  
   Rozhanovce - 971/2015  
   
Kysak - 427/2015  
 
 Sady nad Torysou - 1256/2015  
   
Košická Polianka - 1155/2015  
   Kalša - 390/2015  
   Nový Salaš - 14/2016  
   
Rákoš - 24/2016     
   
Družstevná pri Hornáde - 220/2016     
   
Slanec - 106/2016     
   
Malá Lodina - 40/2016         
   
Rozhanovce - 158/2016    
   
Rozhanovce - 159/2016  
   Veľká Lodina - 122/2016  
   
Košická Polianka - 154/2016  
   Košická Polianka - 155/2016  

   Košická Belá - 108/2016  
   
Rozhanovce - 243/2016  
   
Baška - 185/2016  
   
Družstevná pri Hornáde - 482/2016  
   
Vyšný Klátov - 71/2016  
   
Sady nad Torysou - 585/2016  
   
Obišovce - 569/2016  
   
Rozhanovce - 879/2016  
   
Košická Belá - 389/2016  
   
Trebejov - 143/2016  
   
Beniakovce - 319/2016  
   
Košická Belá - 440/2016  
   
Hýľov - 186/2016    
   
Baška - 600/2016  
   
Sady nad Torysou - 921/2016  
   Družstevná pri Hornáde - 1693/2016  
   
Družstevná pri Hornáde - 1740/2016