SPOLOČNÝ  OBECNÝ  ÚRAD  BENIAKOVCE  
so  sídlom  v  Košiciach,  Kmeťova  20


   Zverejňovanie dokumentov:  FAKTÚRY
                                                          ZMLUVY
                                          

   Všetky ostatné objednávky, faktúry a zmluvy sú zverejnené na webovej stránke Obce Beniakovce   
    
www.obecbeniakovce.sk .