SPOLOČNÝ  OBECNÝ  ÚRAD  BENIAKOVCE  
so  sídlom  v  Košiciach,  Kmeťova  20

Baška

Beniakovce

Bohdanovce

Budimír

Bunetice

Hodkovce

Hrašovík

Hýľov

Chrastné

Kalša

Košická Belá

Koš. Polianka

Kráľovce

Kysak

Malá Lodina

Milhosť

Niž. Klátov

Nižný Čaj

Nováčany

Nová Polhora

Nový Salaš

Obišovce

Olšovany

Opátka

Ploské

Rákoš

Rozhanovce

Sady n/ Torysou

Slančík

Slanec

Slanská Huta

Sl. Nové Mesto

Sokoľ

Trebejov

Vajkovce

Veľká Lodina

Veľká Ida

Vtáčkovce

Vyš. Klátov

Vyšný Čaj

Zlatá Idka


Družstevná
pri Hornáde

Kostoľany
nad Hornádom

Blažice


Čižatice