SPOLOČNÝ  OBECNÝ  ÚRAD  BENIAKOVCE  
so  sídlom  v  Košiciach,  Kmeťova  20


  Sociálne služby

    1.
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu    
    2. Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby  
    3. Lekársky nález na účely konania vo veciach posúdenia odkázanosti na sociálnu službu                      
    4 .
Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby, ktorá žiada o poskytovanie sociálnej služby