SPOLOČNÝ  OBECNÝ  ÚRAD  BENIAKOVCE  
so  sídlom  v  Košiciach,  Kmeťova  20
   Informácie o začatých správnych konaniach:                  
   
   
   Obec Malá Lodina - 01/2020  
   Obec Malá Lodina - 03/2019  
   Obec Malá Lodina - 02/2019  
   Obec Malá Lodina - 01/2019  
   Obec Rozhanovce - 124/2014  
   Družstevná pri Hornáde - 279/2014  
   Hodkovce - 227/2014  
   Nováčany - 356/2014  
   Hodkovce - 29/2015  
   Družstevná pri Hornáde - 118/2015  
   Beniakovce - 39/2015  
   Vajkovce - 148/2015  
   Veľká Ida - 334/2015  

   Košická Polianka - 843/2015  
  
Veľká Ida - 951/2015  
   
Malá Lodina - 220/2015  
   Veľká Ida - 1022/2015  
   Družstevná pri Hornáde - 1193/2015  
   Rozhanovce - 971/2015  
   Kysak - 427/2015     
   Sady nad Torysou - 1256/2015     
   Košická Polianka - 1155/2015  
   Kalša - 390/2015  
   Nový Salaš - 14/2016  
   Rákoš - 24/2016  
   Družstevná pri Hornáde - 220/2016                                                                                                                          
   Slanec - 106/2016  
   Malá Lodina - 40/2016  
   Rozhanovce - 158/2016    
   
Rozhanovce - 159/2016  
   Veľká Lodina - 122/2016  
   Košická Polianka - 154/2016  
   Košická Polianka - 155/2016  
   Košická Belá - 108/2016  
   Rozhanovce - 243/2016  
   Baška - 185/2016  
   Družstevná pri Hornáde - 482/2016  
   Vyšný Klátov - 71/2016  
   Sady nad Torysou - 585/2016  
   Obišovce - 569/2016  
   Rozhanovce - 879/2016  
   Košická Belá - 389/2016  
   Trebejov - 143/2016  
   Beniakovce - 319/2016  
   Košická Belá - 440/2016  

   Hýľov - 186/2016  
   Baška - 600/2016  
   Sady nad Torysou - 921/2016  
   Družstevná pri Hornáde - 1693/2016    
   
Družstevná pri Hornáde - 1740/2016