Vážený návštevník,

srdečne Vás vítame na internetovej stránke nášho úradu. Školský úrad pri Spoločnom obecnom úrade Beniakovce so sídlom v Košiciach vznikol 1.7.2007 na základe dohody starostov obcí o vytvorení spoločného obecného úradu a následného potvrdenia obcí ako školských úradov vydaného KŠÚ.

V pôsobnosti ŠÚ Beniakovce je 22 základných škôl v okrese Košice-okolie, z toho 10 je plne organizovaných a 12 škôl je bez právnej subjektivity.

Veríme, že sa naša stránka stane pre Vás jednoduchým, rýchlym a efektívnym pomocníkom pri vyhľadávaní potrebných aktuálnych informácií z oblasti školstva.

Free Joomla! templates by Engine Templates