Školské kluby

ŠKOLSKÉ   KLUBY   DETÍ


     Školský klub detí sa zriaďuje pre žiakov základných škôl, špeciálnych základných škôl,  osobitných  škôl a pomocných škôl a žiakov, ktorí si plnia povinnú školskú dochádzku v  osemročných  gymnáziách.

Free Joomla! templates by Engine Templates