SPOLOČNÝ  OBECNÝ  ÚRAD  BENIAKOVCE  
so  sídlom  v  Košiciach,  Kmeťova  20
    KONTAKTY

    Adresa:
Spoločný obecný úrad Beniakovce
                 
    Kmeťova 20
               
     040 01 Košice
   
Fax: 055/ 7980820

    Vedúci SOcÚ:
JUDr. Jaroslav Pirník                             
    Telefón: 055/ 7980821                                                               
    E-mail: jaroslav.pirnik@soubeniakovce.sk                    
          


    STAVEBNÝ ÚRAD
    Odborní zamestnanci:
                                        Ing. Vlasta Korecová                                

                                        Telefón:
055/ 7980827

                                        E-mail: 
vlastakorecova@gmail.com
                                        E-mail: 
vlasta.korecova@soubeniakovce.sk
                                           
                                        Ing. Gabriela Nižňanská
                                        Telefón:
055/ 7980827

                                        E-mail: 
gabriela.niznanska@soubeniakovce.sk
                                               
                                   Mgr. Richard Kraviar                                 
                                        Telefón:
055/ 7980822

                                        E-mail: 
stavebny.urad@azet.sk
                                        E-mail: 
richard.kraviar@soubeniakovce.sk
                                              
                                        Ing. Silvia Sepešiová
                               
                                        E-mail: 
stavebny.urad@azet.sk
                                        E-mail: 
silvia.sepesiova@soubeniakovce.sk
   
    Stránkové dni: pondelok   8.00 - 12.00          13.30 - 15.15              
                              streda        8.00 - 12.00          13.30 - 16.15              
                                                                                                                     
    ŠKOLSKÝ ÚRAD
                                                                                      
                                        Odborný zamestnanec:
                                        Mgr. Magdaléna Maciková
   
                                        Telefón:
055/ 7980824


                                        E-mail: 
magdalena.macikova@soubeniakovce.sk
                                                                                                                           

    ODDELENIE PAM
                                                                                
    Odborní zamestnanci: Henrieta Džubarová                     Telefón: 055/ 7980825
                                               Marta Rusnáková
                                               Adela Róžaiová                              Telefón: 055/ 7980823
                                                                                                       E-mail:

                                                                                                                    
                                        adela.rozaiova@soubeniakovce.sk                                                                                                                          
                                          marta.rusnakova@soubeniakovce.sk                                                                                                                         
                                         henrieta.dzubarova@soubeniakovce.sk